Bilim Atölyesi

 20 Haziran-01 Temmuz 2011 tarihleri arasında Antalya ilindeki çeşitli okullardan ilköğretim I. ve II. kademe öğrencilerinin katılımı ile Akdeniz Üniversitesi’nde TUBİTAK Doğa Bilimleri Okulu  ‘Bilim Atölyesi’  çalışmalarını iki ayrı dönem halinde  yürüttük…Oluşturduğumuz hava, su ve toprak atölyelerinde ilginç deneyler yaptık.  Doğadan toprak ve su örnekleri alarak bunlar üzerinde testler yaptık. Kontrollü deney setlerimizi oluşturarak bunları karşılaştırdık. Doğaya insan etkisini inceledik ve doğayı korumak için ne gibi önlemler alacağımızı, neler yapabileceğimizi tartıştık...

13.08.2011